Miejsce obrad

Obrady odbywać się będą na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Skansenu w Chorzowie.

20.05.2024 r. – budynek Rektoratu UŚ , ul. Bankowa 12.

21.05.2024 r. – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Bankowa 9 .

22.05.2024 r. – Skansen w Chorzowie (dojazd zapewnia organizator).

23.05.2024 r. – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Bankowa 9.

Program

Poniedziałek 20 maja 2024 roku
14:00 Rejestracja uczestników
Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12 (parter)
15:30 Poczęstunek powitalny - Welcome snack
Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12 (hol – 1 piętro)
Sesja plenarna
Przewodniczą: Prof. dr hab. Magdalena M. Rost – Roszkowska
dr Łukasz Chajec
16:00

Uroczyste otwarcie Konferencji
Aula im. Kazimierza Lepszego Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12
16:30

Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Historia Konferencji Embriologicznych
The History of Embryological Conferences
16:45
Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Prof. dr hab. Zofia Bielańska - Osuchowska – wspomnienie
Prof. dr hab. Zofia Bielańska - Osuchowska - memory
17:00
Prof. dr hab. Jerzy Klag
Prof. dr hab. Czesław Jura – wspomnienie
Memories of Professor Czesław Jura, embryologist, zoologist and long-time head of the Department of Systematic Zoology and Zoogeography at the Jagiellonian University
17:15
Prof. dr hab. Maria Ogielska
Gonocyty, zarodkowe komórki macierzyste u płazów bezogonowych
Gonocytes, the germinal stem cells in anuran amphibians
17:30
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta i Aneta Słomka, Grzegorz Migdałek, Klaudia Sychta, Justyna Żabicka, Piotr Żabicki, Monika Kwiatkowska, Błażej Ślazak
Od fiołków 'lubiących metale' do 'ginących' sasanek – sztafeta pokoleń w Uniwersytetach Śląskim i Jagiellońskim z embriologią w tle
From ‘metal-loving’ violets to disappearing pasque-flowers - a relay of generations at the Jagiellonian and Silesian Universities with embryology in the background


Wtorek 21 maja 2024 roku
Obrady
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9 (aula I piętro)
Przewodniczy: Prof. dr hab. Jerzy Klag
9:00 Szczepan M. Biliński, Władysława Jankowska, Małgorzata Sekuła, Wacław Tworzydło (Kraków)
Plazma biegunowa (płciowa) w oocytach Thysanoptera
9:15 Izabela Jędrzejowska, Arnold Garbiec (Wrocław)
Kompleksy siateczki śródplazmatycznej i mitochondriów - w dobrym towarzystwie do następnego pokolenia - na przykładzie zaleszczotka Chelifer cancroides
9:30 Anna Derdak, Izabela Jędrzejowska, Joanna Mąkol (Wrocław)
Grona komórek płciowych u lądowych Parasitengona (Chelicerata: Acariformes)
9:45 Anna Z. Urbisz, Łukasz Chajec, Piotr Świątek (Katowice)
Organizacja jajników siodełkowców blisko spokrewnionych z dżdżownicami (Crassiclitellata)
10:00 Dominika Raś, Anna Phillips, Piotr Świątek (Katowice, Waszyngton)
Organizacja jajników Eudrilus eugeniae – przedstawiciela dżdżownic z zapłodnieniem wewnętrznym
10:15 – 11:00 Przerwa kawowa
Obrady
Przewodniczy: Prof. dr hab. Maria Ogielska
11:00 Anna M. Dymek, Frank Kirschbaum, Ralph Tiedemann, Łukasz Olak, Anna Pecio (Kraków, Potsdam, Berlin)
Struktura jajników i zmiany w organizacji oocytów podczas wczesnej oogenezy u wybranych przedstawicieli ryb kostnojęzykowych (Teleostei: Osteoglossiformes)
11:15 Anna Pecio, Frank Kirschbaum, Ralph Tiedemann, Krzysztof Sieminski, Anna M. Dymek (Kraków, Potsdam, Berlin)
Czy spermatogeneza plemników bezwitkowych Campylomormyrus compressirostris (Osteoglossomorpha: Mormyridae) jest nowym typem spermatogenezy ryb kostnoszkieletowych?
11:30 Beata Rozenblut-Kościsty, Katarzyna Haczkiewicz, Magdalena Chmielewska, Maria Ogielska (Wrocław)
Jak śmierć komórek wpływa na morfologię jąder u żab
11:45 Anna Dudzik, Magdalena Chmielewska, Beata Rozenblut-Kościsty, Pierre- André Crochet, Dmitrij Dedukh, Lukas Cholewa, Paul Doniol-Valcroze, Maria Ogielska (Wrocław, Montpellier, Liběchov, Ostrava)
Eliminacja genomu z komórek linii płciowej u osobników larwalnych mieszańca hybrydogenetycznego Pelophylax grafi
12:00 Mikołaj Kaźmierczak, Beata Rozenblut-Kościsty, Krzysztof Kolenda, Anna Dudzik, Dmitrij Dedukh, Pierre - André Crochet, Magdalena Chmielewska, Maria Ogielska (Wrocław, Warszawa, Liběchov, Montpellier)
Jak gonocyty mogą przejść pełną pułapek drogę gametogenezy i dać początek funkcjonalnym gametom u mieszańcowych żab
12:15-12-30 Przerwa
Obrady
Przewodniczy: dr Karol Małota
12:30 Daniel Wojnarski, Grzegorz Szumilas (Firma Labsoft)
Zaglądać w głąb- 3D w Mikroskopii Elektronowej
12:50 Łukasz Remez, Jarosław Michałek (Firma PIK Instruments)
Nowa generacjia ultramikrotomii w mikroskopii elektronowej: Leica Enuity
13:10 Wojciech Brutkowski (Firma EVIDENT)
Transformacja i rewolucja w obrazowaniu – nowy mikroskop konfokalny Olympus FV4000
13:30 – 15:00 Lunch
Sesja plakatowa
15:00 – 17:00
Przewodniczą:
dr hab. Izabela Jędrzejowska prof. UWr
dr hab. Marta Lenartowska (prof. nadzw.)
dr hab. Wacław Tworzydło, prof. UJ
18:00 – Uroczysta kolacja – Hotel Novotel,
Katowice, al. Walentego Roździeńskiego 16


Środa 22 maja 2024
Sesja plenerowa
8:00 wyjazd autokaru 1 do Górnośląskiego Parku Etnograficznego,
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9
8:45 wyjazd autokaru 2 do Górnośląskiego Parku Etnograficznego,
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9
Obrady
Przewodniczy: Prof. dr hab. Hieronim Bartel
9:30 Małgorzata Daczewska, Magda Dubińska-Magiera, Marta Migocka-Patrzałek, Damian Lewandowski (Wrocław)
Różnicowanie i wzrost mięśni tułowia nie modelowych gatunków kręgowców
10:00 Silvestre Sampino, Małgorzata Cybulska, Marta M. Ziętek (Jastrzębiec)
Wpływ zaawansowanego wieku matki na zdrowie psychiczne potomstwa: analiza czynników genetycznych, zarodkowych i matczynych wpływających na rozwój układu nerwowego Mus musculus
10:15 Hanna Jackowiak, Lorena M. Toscano, Weronika Gruszka, Kinga Skieresz-Szewczyk, Weronika Rupik, Ewelina Prozorowska-Basińska, Katarzyna Jackowiak, Barbara Kruszyńska (Poznań)
Rozwój unaczynienia tarczycy kota domowego w okresie prenatalnym
10:30 Paweł Kaczmarek, Ingmar Werneburg, Brian Metscher, Magdalena Kowalska, Weronika Rupik (Katowice, Tűbingen, Wiedeń)
Ewolucja zębów przedszczękowych lepidozaurów, ze szczególnym uwzględnieniem zęba jajowego
10:45 Paweł Kaczmarek, Julita Jakubiec, Weronika Rupik (Katowice)
Malformacje czaszkowo-twarzowe zarodków gadów łuskonośnych: analiza 3D
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
Obrady
Przewodniczy: Prof. dr hab. Szczepan Biliński
11:30 Marta Lenartowska, Anna Suwińska, Przemysław Zakrzewski, Magdalena Izdebska, Wioletta Zielińska, Paulina Grzelak, Mikołaj Woźniak, Robert Lenartowski (Toruń, Bristol, Bydgoszcz)
Stara historia z nowym spojrzeniem na rolę miozyny VI w migracji komórek granicznych Drosophila
11:45 Anna Richert, Piotr Wasąg, Robert Lenartowski, Maria Jolanta Rędowicz, Marta Lenartowska (Toruń, Warszawa)
Profil ekspresji miozyny VI w nabłonku najądrza myszy - badania porównawcze przeprowadzone na myszach kontrolnych i mutantach Snell’s waltzer
12:00 Arnold Garbiec, Jana Christophoryová, Izabela Jędrzejowska (Wrocław, Bratysława)
Porównanie adaptacji do matrotrofii u zaleszczotków (Chelicerata, Pseudoscorpiones)
12:15 Michał Nocek, Ewa Mijowska, Elżbieta Czarniewska ( Poznań, Szczecin)
Wpływ Borofenu na rozwój chrząszcza Tenebrio molitor
12:30 Michał Nocek, Ewa Mijowska, Elżbieta Czarniewska ( Poznań, Szczecin)
Wpływ h-BN-OH na rozmnażanie i rozwój Tenebrio molitor
12:45 Aleksandra Miernik, Izabela Poprawa (Katowice)
Wpływ ibuprofenu na przeżywalność i rozmnażanie u Paramacrobiotus experimentalis (Tardigrada: Eutardigrada)
13:15 -14:30 Lunch
Obrady
Przewodniczy: Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
14:45 Rafał Mól (Poznań)
Syngamia u okrytozalążkowych - czy znamy odpowiedź na dawne pytanie?
15:00 Ewa Kurczyńska, Kamila Godel-Jędrychowska (Katowice)
Nanocząstki złota i somatyczna embriogeneza na przykładzie Arabidopsis
15:15 Zdjęcie grupowe uczestników Konferencji
15:30 – 17:00 Zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego
17:00 spotkanie towarzyskie przy ognisku
22:00 wyjazd autokaru 1 do Katowic,
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9
22:45 wyjazd autokaru 2 do Katowic,
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9


Czwartek 23 maja 2024
Obrady
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9 (aula I piętro)
Przewodniczy: Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
9:00 Jan Kinasiewicz, Krzysztof Jasik (Katowice, Częstochowa)
Przezłożyskowa transmisja Babesia microti u żywicieli pośrednich
9:15 Kinga Skieresz-Szewczyk, Hanna Jackowiak (Poznań)
Analiza immunohistochemiczna ekspresji alfa keratyny, białek towarzyszących keratynie i transglutaminazy1 w nabłonku orto- i pararogowym błony śluzowej języka gęsi domowej (Anser anser f domestica) podczas rozwoju zarodkowego
9:30 Weronika Rupik, Magdalena Kowalska, Paweł Kaczmarek (Katowice)
Badania porównawcze różnicowania trzustki różnych kladów jaszczurek
9:45 Magdalena Kowalska, Paweł Kaczmarek, Weronika Rupik (Katowice)
Różnicowanie połączeń trzustki z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym zarodków wybranych gatunków jaszczurek – badania porównawcze
10:00 – Weronika Porc, Mateusz Glenszczyk, Artur Lis, Agnieszka Babczyńska (Katowice)
Wpływ pola elektromagnetycznego na zarodki Parasteatoda tepidariorum
10:15 Mateusz Glenszczyk, Weronika Porc, Artur Lis, Magdalena Pacwa-Płocienniczak, Agnieszka Babczyńska
Czynniki antymikrobialne w kokonach i zarodkach pająków przędących i nieprzędących
11:00 Zakończenie Konferencji, wręczenie nagród