KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. Jerzy Klag – Przewodniczący

prof. dr hab. Hieronim Bartel

prof. dr hab. Szczepan Biliński

prof. dr hab. Elżbieta Kuta

prof. dr hab. Maria Ogielska

prof. dr hab. Jan Ostrowski

KOMITET NAUKOWY

    prof. dr hab. Alicja Boroń
    prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
    prof. dr hab. Hanna Jackowiak

dr hab. Krzysztof Jasik
    dr hab. Izabela Jędrzejowska  
    dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
    prof. dr hab. Marek Maleszewski
    prof. dr hab. Bartosz Płachno
    prof. dr hab. Piotr Świątek

KOMITET ORGANIZACYJNY

 prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska - Przewodnicząca

 dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ - W-ce Przewodnicząca

    prof. dr hab. Piotr Świątek
    dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ
    dr hab. Anna Urbisz
    dr Anna Ostróżka
    dr Danuta Urbańska-Jasik
    dr Karol Małota
    dr Łukasz Chajec
    dr Magdalena Kowalska
    dr Paweł Kaczmarek
    Alina Chachulska-Żymełka
    mgr Aleksandra Miernik
    mgr Dominika Raś
    mgr Hanna Gorol
    mgr Łukasz Gajda
    mgr Patrycja Mermer

 

Deklaracja dostępności