Zespół Histologii i Embriologii Zwierząt Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych przystąpi po raz kolejny do organizacji cyklicznego wydarzenia jakim jest XXXV Konferencja Embriologiczna – Rośliny, Zwierzęta, Człowiek, która odbędzie się w terminie 20-23 maj 2024 roku. Konferencje Embriologiczne, organizowane co dwa lata, są forum naukowych spotkań polskich embriologów i biologów rozwoju. Tematem przewodnim Konferencji będzie szeroko rozumiana embriologia – począwszy od embriologii klasycznej, przez opisową, eksperymentalną do molekularnej.

Udział w jubileuszowej, XXXV Konferencji Embriologicznej będzie doskonałą okazją do zaprezentowania i zapoznania się z najnowszymi i niepublikowanymi osiągnięciami dotyczącymi różnych aspektów embriogenezy roślin oraz gametogenezy i embriologii zwierząt oraz człowieka. Będzie on również okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji, poznania nowych metod i technik badawczych wykorzystywanych w naukach biologicznych oraz ożywienia dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w kraju. Co niezmiernie ważne, udział  w Konferencji umożliwi studentom i doktorantom zaprezentowanie wyników badań oraz przedyskutowania ich z ekspertami co będzie sprzyjało rozwojowi młodych naukowców.


Konferencja odbędzie się w salach budynku Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych zlokalizowanym na Kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej.


Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 9

40-007 Katowice


WAŻNE DATY

Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do                             15 stycznia 2024 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do                                    10 marca 2024 r.

Przesłanie streszczeń doniesień konferencyjnych do            15 marca 2024 r.